Ny patenterad*

Gutter rengöringsanordning

deras rännan lätt att rengöra även utan
klättra på en stege.

Se din beställning Film

+49 (0) 30 365 71 39

För speciallösningar, ring oss på

*europeiskt patent EP 2537997

Ladda ner villkor som pdf-fil
(Adobe Reader för att öppna dokumentet du kan ladda ner gratis här)

Wiesners Dachrinnensauger
Michael Wiesner
Bardelebenweg 32
14089 Berlin

E-post: info@wiesners-dachrinnensauger.de 
Fax: 0049 (0)30 3651378

 

Kontraktet kan skrivas ut med utskriftsfunktionen i din webbläsare. Du kan spara kontraktet text med hjälp av webbläsarens funktion på din dator.

§ 1 Omfattning, Slutsats

För affärsrelationer mellan leverantören och kunden följande villkor gäller för alla beställningar. 
Kontrakt är genom anbud och acceptans.
Mottagandet av en beställning utgör ett erbjudande att ingå ett köpeavtal. Efter beställning får kunden ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen.
Bekräftelsen utgör inte acceptans av erbjudandet. Kontraktet är endast ingås när leverantören skickar de beställda varorna och bekräftade sjöfarten manifesterar sin acceptans skriftligen (e-post). Efter utgången av 4 dagar, är kunden inte längre bunden av sitt erbjudande.
På grund av leveransen av kunden får varorna i två paket, som samtidigt förs avsändandet.

§ 2 konsument

Enligt § 13 BGB är en fysisk person som genomför en transaktion för ändamål som varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

§ 3 Uttag

avbokning

Konsumenterna har följande ångerrätt:
Du kan (t.ex. brev, fax, e-post) eller ditt kontrakt inom 14 dagar utan att ange skäl skriftligen - om varorna innan tidsfristen - genom att skicka tillbaka varan återkallats.
Perioden börjar vid mottagandet av denna instruktion i skrift, men inte innan mottagandet av varorna till mottagaren (vid återkommande leverans av likartade varor inte innan de får den första delleveransen) och inte heller uppfylla våra skyldigheter enligt artikel § 246 § 2 i samband med § 1 punkt 1 och 2 lagförslaget och våra skyldigheter enligt § 312 g para. 1 mening 1 BGB i kombination med artikel 246 § 3 BGB. För att säkerställa ångerfristen är tillräcklig för att skicka upphävande eller sak.

Återkallelsen skall skickas till:

Michael Wiesner
Wiesners Dachrinnensauger
Bardelebenweg 32
14089 Berlin
Tyskland
E-post: info@wiesners-dachrinnensauger.de
Tel. 0049 (0)30 3657139
Fax 0049 (0)30 3651378

Returnerar:

När det gäller en effektiv avbeställning de ömsesidigt mottagna förmåner skall återlämnas och eventuella fördelar (som ränta). Du kan inte gå tillbaka eller överlämna prestanda emot och använda (till exempel fördelarna med användning) eller delvis eller endast i försämrat skick, kommer du att bli skyldig att betala skadestånd. För försämring och härledda förmåner, måste du betala ersättning endast i den mån förmåner eller försämringen beror på en uppgörelse med frågan, utöver besiktning av fastigheten och verksamheten. "Besiktning av fastigheten och funktion" betyder testning och prova varorna, eftersom det är möjligt och vanligt i en butik. När det gäller en effektiv avbeställning de ömsesidigt mottagna förmåner skall återlämnas och eventuella fördelar (som ränta). Du kan inte gå tillbaka eller överlämna prestanda emot och använda (till exempel fördelarna med användning) eller delvis eller endast i försämrat skick, kommer du att bli skyldig att betala skadestånd. För försämring och härledda förmåner, måste du betala ersättning endast i den mån förmåner eller försämringen beror på en uppgörelse med frågan, utöver besiktning av fastigheten och verksamheten. "Besiktning av fastigheten och funktion" betyder testning och prova varorna, eftersom det är möjligt och vanligt i en butik.

Slutet av tillbakadragande

§ 4 priser, fraktkostnader, betalning

Alla priser är inklusive moms
Kunden betala köpeskillingen Fraktkostnaderna ingår i förväg i inköpspriset.

§ 5 Leveransdatum

Leverans av varor inom 7 arbetsdagar. För leverans i förväg, leveranstiden (Postbank Kto. Extrakt) börjar efter bekräftelse på betalning
Om man inte kan levereras de beställda varorna, kommer kunden att informeras om det inom 2-5 dagar (Som ett litet företag som vi är starkt beroende av leverantörer).
Skulle kunden nya leveranstiden är för lång, är det gratis att återkalla sin avtalsmässigt uttalande. Vid avbokning som redan betalats återbetalas omedelbart.

§ 6 Garantie

Garanti rättigheter regleras av stadgar.
För företagare (det vill säga att kunden i sin ordning i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet) Påståenden defekter inom 12 månader från leveransen av varan.
Detta gäller inte vid uppsåt, grov vårdslöshet, kroppslig skada, liv och hälsa, och i fall av produktansvar lag.

§ 7 Kontrakt Språk

Kontraktet språket är tyska.

§ 8 ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta kontrakt bör vara helt eller delvis ogiltig eller förlorar sin effektivitet senare giltigheten av de återstående bestämmelserna skall inte påverkas.