Ny patenterad*

Gutter rengöringsanordning

deras rännan lätt att rengöra även utan
klättra på en stege.

Se din beställning Film

+49 (0) 30 365 71 39

För speciallösningar, ring oss på

*europeiskt patent EP 2537997

Ladda ner sekretesspolicy som pdf-fil
(Adobe Reader för att öppna dokumentet du kan ladda ner gratis här)

Personuppgifter samlas in och lagras i enligt  Förbundsrepubliken Tyskland dataskyddslagstiftning och databeskrivningsförordningen (DSGVO) EU (GDPR)
Vi använder de samlade uppgifterna endast för bearbetning av din beställning.

§ 1 Ansvarig organ

Wiesners Dachrinnensauger
Wiesners dammsugare
VD Michael Wiesner
Bardelebenweg 32
14089 Berlin/Tyskland
E-post: wiesners-dachrinnensauger@gmx.de
Phone 0049(0) 30 3657139

§ 2 Uppgiftsinsamling

För utförandet av kontrakt för att uppfylla vara avtalsförpliktelser och förpliktelser, lagras namn, adress, telefonnumber och e-postadress

§ 3 Rätt till information

Du har rätt att gratis information om om de personuppgifter som lagras av oss i händelse av telaktighet i                                                                                                                                uppgifterna, tillsandet och kan kräva att de raderas vid felaktig datalagring.                                                                                                                                                                         Uppgifterna kommer att raderas om det inte längre är nödvändigt för bearbetning.

§ 4  Överföring av dina uppgifter

Personuppgifter kommer endast att sändas till servicepartners ( t.ex. postorderföretag) i samband med                                                                                                                     kontraktets fullgörande. Upplysningen är begränsad till den omfattning som krävs för att uppfylla vara skyldigheter.                                                                                                    Dessutom kommer inga data att överförs till tredje part.