Nieuw gepatenteerde*

DAKGOOTREINIGER

om de dakgoot zelf schoon te maken, zonder het gebruik van een ladder.

BESTEL HET NU !ZIE VIDEO

+49 (0) 30 365 71 39

Bel ons voor speciale wensen

*Europees patent EP 2537997

AGB als .pdf-Datei herunterladen
(Adobe Reader zum öffnen des Dokuments können Sie kostenlos hier herunterladen)

Wiesners Dachrinnensauger
Michael Wiesner
Bardelebenweg 32
14089 Berlin

Email: wiesners-dachrinnensauger@gmx.de 
Fax: 0049 (0)30 3651378

 

De tekst van dit contract kan worden afgedrukt met behulp van de printerfunctie van je browser en kan worden opgeslagen met behulp van de browser-functie op de computer.

§ 1 Scope conclusie van het contract

Voor zakelijke relaties tussen de leverancier en de klant zijn de volgende algemene termen en voorwaarden van toepassing op alle bestellingen.
Contracten zijn afgerond na aanbod en aanvaarding van het contract. Het ontvangen van een order is een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Nadat een order geplaatst is zal de klant een email ontvangen met een bevestiging van zijn order.
De bevestiging is geen aanvaarding van de order. De overeenkomst komt pas tot stand na verzending en ontvangst van de goederen.
Na het verstrijken van 4 dagen, is de klant niet langer gebonden aan het aanbod. Door de grootte van het pakket ontvangt de klant de goederen in twee pakketten die tegelijkertijd worden aangeboden.

§ 2 De consument

Volgens §13 BGB (burgerlijk bestand) is een consument een naturlijke persoon die een transactie doet, niet bestemd voor commerciele e/o professionele activiteit is.

§ 3 Annulering

Annuleringsinstructie

Consumenten hebben het volgende annuleringsrecht:

Ze kunnen binnen 14 dagen het contract ontbinden zonder specificaties d.m.v. een schrijven (brief, fax of email) of wanneer zij de zending vóór de deadline hebben ontvangen d.m.v. het retourneren van de zending.

De deadline begint na de ontvangst van deze schriftelijke instructie maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger. (voor het geval van leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van het eerste gedeelte van de levering) en ook niet voordat is voldaan aan onze informatieplicht volgens art. § 246. § 2 in samenhang met § 1 en 2 EGBGB (burgerlijk bestand) in samenhang met artikel 246 § 3 EGBG. Om de deadline van de annulering te waarborgen, voldoet het de annulering of de goederen, op tijd te verzenden.

Het annuleringsadres is:

Michael Wiesner
Wiesners Dachrinnensauger (dakgootreiniger)
Bardelebenweg 32
14089 Berlijn
Duitsland

Email: wiesners-dachrinnensauger@gmx.de
Tel: 0049(0) 30 3657139

Afhandeling van de annulering:

Indien er een definitieve annulering plaatsvindt zullen de wederzijds ontvangen prestaties worden teruggegeven en ook de eventuele voordelen (b.v. rente)
Indien je het ontvangene niet terug kunt geven gedeeltelijk of slechts in verslechterde staat, zal je verplicht zijn om een vergoeding te voldoen. Voor de waardevermindering en gemiste voordelen dien je een vergoeding te voldoen ter grootte van het verschil tussen een test naar het functioneren van de goederen en een normale test die je in een winkel kunt laten uitvoeren.

Getransporteerde goederen kunnen worden reruggestuurd op onze kosten en risico.
Er zullen geen spullen worden pogehaald bij de klant. Verplichtingen onder rembours betalingen moeten binnen 30 dagen zijn voldaan.
De deadline begint voor jou bij de verzending of jouw annulering van de goederen. Voor ons bij de ontvangst.

Einde annulering

§ 5 Leveringstermijnen

De levering van de goederen vindt binnen 7 werkdagen plaats. Voor levering vooraf, begint de levertijd, Postbank klanten status, na ontvangst van de postal betalingsbevestiging.

Indien de bestelde goederen niet kunnen worden geleverd, zal de klant hierover onmiddellijk schriftelijk worden geïnformeerd binnen 2 tot 5 dagen.

(omdat we een klein bedrijf zijn, zijn we enorm afhankelijk van leveranciers)

Indien de klant de levertijd te lang vindt, dan kan hij de order gewoon annuleren.

De betaling die reeds heeft plaatsgevonden zal onmiddellijk worden gerestitueerd.

§ 6 Garantie

De garantieclaim zal wettelijk worden bepaald. Indien de klant een bedrijf is, zal een claim van niet werkend materiaal, binnen 12 maanden na afleverdatum worden ingewilligd.

Dit geldt niet voor het geval van opzet, grove nalatigheid, schade aan het toestel, levensduur of kwaliteit in geval van productaansprakelijkheids- wetgeving.

§7 Taal van het contract.

De contracttaal is Duits

§8 Veiligsheids-clausule

Indien delen van het contract geheel of gedeeltelijt, op termijn, ongeldig worden of hun effectiviteit verliezen, zal de geldigheid van de overige bepallingen niet worden aangetast.

Wanneer de Nederlandse tekst niet juist wordt weergegeven, zal de Duitse versie bepalend zijn.